TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Với mỗi doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CRS) là một trong những yêu cầu quan trọng trong sự phát triển và hội nhập với thế giới.

Napharco rất chú trọng thực hiện CRS

Tại Napharco, chúng tôi xác định thực hiện CSR là con đường để sản xuất và kinh doanh phát triển bền vững. Việc thực hiện tốt CSR sẽ giúp nâng cao giá trị thương hiệu, sự uy tín của Napharco đối với khách hàng, người lao động và toàn thể cộng đồng.

Vì vậy, chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp:

Với người lao động.

Lao động của công ty là lao động chính thức được ký hợp đồng lao động theo mẫu của cơ quan Nhà nước ban hành, các điều khoản trong hợp đồng được thỏa thuận và nhất trí giữa 2 bên công ty và người lao động, đồng thời được đảm bảo thực hiện đầy đủ – chính xác – kịp thời. Chúng tôi luôn trả lương cho người lao động theo đúng quy định hiện hành, không sử dụng lao động là trẻ em dưới 16 tuổi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Napharco luôn đặt an toàn lao động lên trên hết và Công ty luôn có sẵn các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và phương án giải quyết khi tình trạng này xảy ra; Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập cho người lao động; Công ty trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy  ra sự cố, tai nạn lao động; Công ty chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. …

Với người tiêu dùng

Napharco luôn thực hiện mục tiêu “Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng”, các sản phẩm của Napharco sản xuất luôn đạt đủ các tiêu chí của các cơ quan ban ngành, qua đó nhằm nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của mình trên thị trường, thu hút vốn đầu tư, người lao động và quý khách hàng đến với công ty.

Với môi trường

Tại Napharco có diễn ra các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, trồng dược liệu… nên vấn đề vệ sinh môi trường luôn là vấn đề then chốt, đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự hoạt động lâu dài của công ty. Các hoạt động này đều đã được UBND huyện Yên Mĩ cấp giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định tại Luật phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, công ty luôn đảm bảo tình trạng phòng cháy chữa cháy của các thiết bị luôn còn tốt, dễ dàng sử dụng khi cần thiết. Hàng năm công ty luôn được kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện của cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhà nước

Ngay từ khi công ty thành lập, Napharco đăng ký kinh doanh và được cấp phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý cần có của trước khi đi vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn kịp thời bổ sung giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn của nhà nước khi các giấy chứng nhận cũ đã hết thời hạn hiệu lực.

Thực hiện tốt CRS giúp Napharco vững bước phát triển

Đối với ngành nghề khá đặc biệt của Napharco là nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Napharco đã chuẩn bị cho mình đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, vùng nguyên liệu, lao động, nguồn vốn… theo quy định của Chính phủ, Bộ y tế.

Với cộng đồng

Cùng với quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, công ty TNHH Dược phẩm Napharco đã đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho nông dân trong vùng trồng dược liệu và ngày càng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện.