Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

 Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

 Hotline: 0916 953 559

 Email: 
bancuanhathuocvn@gmail.com

 Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

 Hotline: 0916 953 559

 Email: 
bancuanhathuocvn@gmail.com